S námi se přání stávají skutečností!


Ceník stavebních prací

Níže poskytnutý ceník nezahrnuje stavební materiál, vycházíme z něj při sestavování rozpočtu zakázky a proto je třeba jej brát pro vaši potřebu pouze orientačně. Přestože většinou stavební firmy neuvádí své ceny nejraději vůbec, snažíme se zákazníkům vyjít vstříc i v tomto směru. Reálná cena stavebních prací vždy závisí na specifických vlastnostech prováděného díla jako je rozsah zakázky, členitost ploch, stav podkladu, přístupnost, počet pater v budově a doprava, kterou si hradíme krom prvotního závozu materiálu a odvozu suti na skládku z vlastní režie, zákazník se tak nemusí obávat jakého-koliv navýšení rozpočtu z důvodu dojíždění řemeslníků.