S námi se přání stávají skutečností!


CENÍK ZEDNICKÝCH PRACÍ

Ceny jsou uvedeny bez DPH a materiálu.

položka

poznámka

jednotka

cena od

Penetrace podkladu

 

1 m/2

25 Kč

Vyrovnávky samo-nivelační hmotou

 

1 m/2

110 Kč

Vyrovnávky lepidlem

 

1 m/2

150 Kč

Vyrovnávky betonovým potěrem do 5cm

 

1 m/2

160 Kč

Omítka jádrová do 2 cm

 

1 m/2

160 Kč

Natažení perlinky a zastěrkování lepidlem (jednovrstvé)

 

1 m/2

145 Kč

Štukování stěn (jednovrstvé)

 

1 m/2

150 Kč

Štukování stěn (dvouvrstvé)

 

1 m/2

160 Kč

Štukování stropů (jednovrstvé)

 

1 m/2

175 Kč

Štukování stropů (dvouvrstvé)

 

1 m/2

190 Kč

Montáž pod-omítkových alu-rohů

 

1 m/b

50 Kč

Začištění špalet oken (odstr. malby, penetrace, vyrov. stěrkou do 10 mm, alu-roh, štuky)

použití krycí fólie

1 m/b

240 Kč

Začištění špalet oken (odstr. malby, penetrace, vyrov. polystyren nad 10 mm, alu-roh, štuky)

použití krycí fólie

1 m/b

300 Kč

Podezdění vany-rovné

dle typu

1 ks

1700 Kč

Podezdění vany-atypické

dle typu

1 ks

2000 Kč

Podezdění vany-zdivo s oválnou křivkou (pro obložení mozaikou)

dle typu

1 ks

2500 Kč

Podezdění sprchové vaničky

dle typu

1 ks

1000 Kč

Přizdívky

individuálně

1 ks

dle dispozic

Poličky,stolky a pod.

individuálně

1 ks

dle dispozic

Svislé konstrukce - vyzdění příček Ytong tl. 5 cm

 

1 m/2

170 Kč

Svislé konstrukce - vyzdění příček Ytong tl. 7,5 cm

 

1 m/2

180 Kč

Svislé konstrukce - vyzdění příček Ytong tl. 10 cm

 

1 m/2

190 Kč

Svislé konstrukce - členité příčky Ytong (paneláková jádra, přizdívky)

soubor

1 m/2

220 Kč

Odstranění původní malby

dle dispozic

1 m/2

20-45 Kč

Obezdění závěsného WC

dle dispozic

1 ks

1350 Kč

Montáž dřevěných a umělých obložek dveří

jednokřídlé

1 ks

1000 Kč

Montáž kovových zárubní

jednokřídlé

1 ks

950 Kč

Montáž bezpečnostní zárubně s vícebodovým zámkem

dle dispozic

1 ks

2500 Kč

Bourání cihlové příčky

 

1 m/3

750 Kč

Bourání betonové příčky-panel

 

1 m/3

3500 Kč

Bourání betonové podlahy

 

1 m/3

950 Kč

Přesun stavební suti, stavebních hmot a přípravné práce

dle náročnosti

1/hod.

170-220 Kč