S námi se přání stávají skutečností!


Rekonstrukce

Jsme schopni realizovat jakékoliv běžné opravy, úpravy v bytech, domech, kancelářch a jiných soukormých a komerčních objektech. Opět veškeré realizace a jejich ceny se plně odvíjí od požadavků zákazníka.

Postup rekonstrukce

- preferujeme nezbytnou osobní schůzku, kde s Vámi probereme Vaše představy a požadavky, případně Vám doporučíme druhy a typy běžně používáných materiálů a designových trendů. Dále se spolupodílíme při tvorbě grafických návrhů. Snažíme se maximálně spolupracovat se zákazníkem a docílit jeho představám.

- samozřejmostí každého zamýšleného díla je vypracování smlouvy o dílo, kde jsou zakotveny veškeré smluvní podmínky, standardy a záruky, jež jsou nezbytné pro hladký průběh celé realizace a s tím spojených případných práv a povinností zákazníka a dodavatele.

- je samozřejmostí výběr a nákup materiálů provést společně se zákazníkem, ale jsme schopni provést zajištění materiálu i bez zákazníka na základě jeho výběru z nabídkových katalogů.

- po dobu realizace lze v dostatečném předstihu i měnit požadavky dle přání zákazníka, pokud to dovolí v daném okamžiku rozpracovanost stavby.